Василь Козел:  «Сила України не у її поділі на Схід і Захід, а у її сильному єдиному центрі!»

Василь Козел: «Сила України не у її поділі на Схід і Захід, а у її сильному єдиному центрі!»

Кандидати в депутати в більшості випадках передбачувані в своїх «підходах» до виборців. Не схожим на інших претендентів на народного обранця виявився Василь Козел, голова Житомирської обласної організації Єдиного Центру – людина молода та енергійна, сповнена бажання працювати та вирішувати проблеми, завдяки системному підходу та далекоглядному баченню. І округ був обраний не випадково, адже рідний Василю Козелу Житомирський район є частиною 67-го виборчого округу, куди також входять Чуднівський, Любарський, Романівський та частина міста Житомира. Гадзинка, Нова Вигода, Березина, Глибочиця – села Житомирського району, де знають Козела Василя не з плакатів- обіцянок та «біг-мордів». Він тут прикладає всіх зусиль, щоб відродити та надати європейського вигляду селу.

Новинавсі друкуватиДрукувати

Альтернативи вирішення проблем у сфері ЖКГ
2008-12-08 09:58:00

Альтернативи вирішення проблем у сфері ЖКГ

До 1991 року житловий сектор України діяв у рамках системи, сформованої за часів СРСР. Житлова система була повністю контрольована державою, з високим рівнем централізації, з незначними відмінностями щодо форм власності, методів управління та структури фондів. Цією системою керував центральний уряд за посередництвом житлово-експлуатаційних контор (ЖЕК), які були організаціями з надання житлових послуг на місцях, відповідальними за нове будівництво, управління та утримання житлового фонду.

Починаючи з 1991 року було зроблено ряд кроків з метою децентралізації управління житловим сектором і відсторонення центрального уряду від управління житловим господарством. Традиційно житлові послуги надаються ЖЕКами - підприємствами, створеними на територіальній основі певних дільниць, в яких безпосередньо зайняті кадри для надання житлових послуг. Ця система - залишок радянського підходу до управління житловим господарством — була децентралізована і перейшла в підпорядкування органів місцевого самоврядування в результаті реформ, які відбулись відразу після отримання країною незалежності. ЖЕКи одностайно сприймалися і сприймаються мешканцями як неефективні, негнучкі, бюрократичні і корумповані. Можливо, незаслужено ЖЕКи вважають відповідальними за погіршення рівня послуг та занедбання ремонтних робіт щодо житлового фонду. Таке сприйняття не враховує систематичного недофінансування сектору житлово-комунального господарства, яке особливо погіршилось за часів незалежності.
Фінансова система житлового сектору діє шляхом поєднання квартплати та державних субсидій, принаймні в теорії. На практиці, для системи характерним є великий рівень заборгованості як у квартплаті, так і у надходженні державних субсидій. Тоді як центральний уряд має обмежені кошти, місцеві органи влади є найслабшими ланками в розрізі невиконання зобов\'язань.
В результаті, для всіх міст України тією чи іншою мірою спільними є такі житлові проблеми, як:
- низький рівень та ефективність надання житлових послуг за рахунок надмірної зайнятості та структури управління, яка не відповідає потребам мешканців;
- занедбаний житловий фонд, який необхідно поліпшити та відновити;
- велика частка приватизованих квартир у багатоквартирних будинках за відсутності чіткої відповідальності їх власників за загальне утримання будинку;
- недостатній рівень доходів житлового господарства для покриття всіх необхідних витрат особливо, що стосується капітальних ремонтів та модернізації.
Отже, основними проблемами сучасного житлового господарства України є:
1. Невідповідність системи управління житловим господарством вимогам діяльності в ринкових умовах.
2. Відсутність системних перетворень у сфері житлового господарства: не сформовано інститут „ефективного власника житла"; не забезпечено сприятливих умов для демонополізації галузі; відсутнє конкурентне середовище в сфері виробництва та надання житлово-комунальних послуг, відсутнє розмежування функцій „замовника" і „виконавця" цих послуг.
3. Велика потреба в залученні фінансових коштів на реформування житлового господарства.
4. Методично не опрацьовано набутий позитивний досвід з реформування житлового господарства та не створено умови для його подальшого поширення.
На сьогодні до сфери законодавства України, яке регулює питання житлового господарства, відноситься Житловий кодекс Української РСР (30.06.83 № 5464-Х), закони України «Про приватизацію державного житлового фонду» (19.06.92 № 2482-XII); «Про об\'єднання співвласників багатоквартирного будинку» (29.11.01 № 2866-ІІІ); «Про передачу об\'єктів права державної та комунальної власності» (03.03.98 № 147/98-ВР); «Про Загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2004-2010 роки» (24.06.04 № 1869-IV); постанова Ради Міністрів УРСР від 26.04.84 № 189 «Про порядок обстеження стану жилих будинків з метою встановлення їх відповідності санітарним та технічним вимогам та визнання жилих будинків і жилих приміщень непридатними для проживання» та ряд інших нормативно-правових актів, які розширюють норми визначені зазначеними законами України;
Отже, на сьогодні потрібні заходи з вирішення нагальної проблеми сьогодення - виводу житлово-комунального господарства з системної кризи, і в першу чергу базової складової галузі - житлового господарства. При цьому, першочергового реформування потребує система управління житловим господарством.
Стосовно чинної політики у цьому напрямку, слід зазначити, що процес реформування має скоріше несистемний характер і є переважно експериментами, які проведені у обраних містах. Повільність реформування є свідченням того, що нинішня політика є неефективною.

Нижче представлені пропозиції спрямовані на пошук варіантів ефективного вирішення питання реформування системи управління житловим господарством м.Києва та всієї України та можливі варіанти (6 альтернатив) вирішення зазначеної проблеми.

Альтернативи
Пропонується 6 альтернатив вирішення проблеми, які є в тій чи іншій мірі рівноцінними по відношенню до бажаного результату – покращення стану житлового господарства України. 
А1 – трансформація ЖЕКів в керуючі компанії. На сьогоднішній день ЖЕКи виступають і як замовники і як виконавці робіт, що є однією з причин зниження їхніх вимог до якісних параметрів їх діяльності. Крім того, така ситуація дає можливість житлово-експлуатаційним організаціям завищувати власні витрати, платити заробітну плату, фактично не виконуючи визначених обсягів робіт. Для усунення цих недоліків планується зберегти за ЖЕКами лише управлінські функції, перетворивши їх у керуючі компанії зі статусом юридичної особи та збереженням комунальної форми власності. На керуючі компанії планується покласти наступні функції: визначати обсяги та контролювати якість робіт з обслуговування житлового фонду; планування проведення робіт з капітального ремонту та реконструкції, контроль за технічним станом житлових будинків; здійснювати збір коштів за надані житлові послуги; контролювати кількісні та якісні параметри послуг, що надаються постачальниками. За керуючими компаніями буде збережено ряд функції, виконання яких видається недоцільним передавати окремим господарюючим суб’єктам враховуючи їх значення або у зв’язку з використанням ефекту масштабу.
А2 – створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ). Об\'єднання співвласників  багатоквартирного  будинку  - юридична особа,  створена  власниками  для  сприяння використанню  їхнього  власного  майна та управління,  утримання і використання неподільного та загального майна.
А3 – укладання контрактів з надання ЖЕКами житлових послуг. Відносини між клієнтом і виконавцем формально, функціонально та структурно розмежовані. У цій моделі права та обов‘язки двох незалежних осіб повинні базуватись на контрактному договорі з оплатою за виконану роботу та системі стимулів, які б заохочували виконувати роботу ефективно як у часовому, так і фінансовому плані.
А4 –    проведення тендерів на обслуговування відповідних територій. Передбачається вибір організацій з обслуговування шляхом конкурсу, тобто створення конкурентного середовища у сфері надання послуг з обслуговування житла.
А5 -  створення прозорої, керованої системи нарахувань та обліку розрахунків за житлово-комунальні послуги шляхом інформатизації житлового господарства. Альтернатива передбачає проведення робіт із впровадження розрахунків з постачальниками житлово-комунальних послуг через транзитний рахунок. Для цього відкривається спеціальний розрахунковий рахунок, де акумулюється вся оплата населення за житлово-комунальні послуги. Розщеплення проводиться згідно із загальноміською базою нарахувань по кожному особовому рахунку на користь житлово-експлуатаційних організацій та підприємств-постачальників житлово-комунальних послуг.
А6 – створення системи моніторингу надання послуг з використанням показників оцінки якості надання житлових послуг.

С.Кошовий, Член Ради Київської міської організації Єдиного Центру

Останні новинивсі

Газета "Єдиний Центр"всі

Газета "Эдиний Центр"